Libet

Profil spoločnosti

Firma Libet je lídrom na poľskom trhu v oblasti dlažobných kociek. Čerpáme z osvedčených postupov a riešení v oblasti moderných technológií a kvality výroby, ktorá sa úspešne premieta do kvality výrobkov.

Našim cieľom je tvorivá kreácia okolitého prostredia. Chceme prispieť k tomu, aby nám blízke a dôležité miesta boli nielen funkčné, ale predovšetkým krásne. Preto sú naše výrobky charakteristické bohatstvom tvarov, farieb a typov povrchu. Umožňuje to realizáciu aj neštandardných riešení, ktoré podčiarkujú neopakovateľný charakter domu a jeho okolia.

Spoločosť Libet
Spoločnosť Libet

Naša ponuka sa okrem iného týka profesionálneho poradenstva. Na základe projektov našich architektov bolo zrealizovaných viac ako 1000 investícií – medzi nimi viacero súkromných stavieb, obchodných centier a objektov mestskej architektúry. Ich vedomosti a skúsenosti Vám pomôžu vybrať správne materiály a efektne ich využiť. Vďaka projektom získate záruku, že vzniknuté aranžovanie bude harmonickou a originálnou ozdobou každého domu alebo objektu.

Poradenstvo Libet

Záruka

Firma Libet poskytuje záruku na všetky svoje výrobky bezprostredne zakúpené u výrobcu, alebo v predajniach, s ktorými má podpísanú zmluvu o spolupráci.

Záruke podliehajú výrobky prvej triedy s podmienkou, že vyhotovenie všetkých prác spojených s uložením dlažby sa uskutočnilo kvalifikovaným spôsobom. 

Ponúkame trojročnú záruku (podrobnosti nájdete na predajných miestach).

Záruka Libet

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v dôsledku:

  • nesprávneho zaprojektovania, alebo vyhotovenia podkladu
  • nesprávneho a nevhodného uloženia dlažby a nesprávneho výberu dlažby pre druh  a veľkosť zaťaženia
  • nesprávneho používania v rozpore s určením a vlastnosťami  zakúpenej dlažby